Helikopters mogen toch vliegen tijdens Jumbo racedagen 2019 in Zandvoort

Lelystad, 14 mei 2019

Vandaag heeft de voorzieningenrechter in Haarlem bepaald dat de helikoptervluchten in Zandvoort doorgang mogen vinden tijdens de Jumbo racedagen op 17, 18 en 19 mei 2019.

De Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie afdeling Haarlem en Stichting Vrienden van Middenduin hadden bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de provincie Noord-Holland voor het uitvoeren van helikoptervluchten van en naar Circuit Park Zandvoort door helikopterbedrijf HeliCentre uit Lelystad. Deze vluchten zouden leiden tot verstoring van de natuur en overlast geven aan bezoekers van het natuurgebied.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem heeft nu geoordeeld dat de vluchten gewoon doorgang kunnen vinden omdat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben kunnen maken dat de verstoring van de natuur onherstelbare schade oplevert.

Uiteraard is HeliCentre erg blij met deze uitspraak maar is zich ook erg bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij met zich meedraagt. Helaas is elektrisch vliegen met de helikopter nog niet mogelijk maar HeliCentre spant zich actief in om haar invloed op mens en natuur zo beperkt mogelijk te houden. Dit doet zij bijvoorbeeld door middel van:

  • Geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken door aan- en uitvliegroutes zover mogelijk weg te houden van gevoelige gebieden en door vlieghoogtes daarop aan te passen;
  • Het aantal starts en landingen te beperken tot dat wat noodzakelijk is;
  • De uitstoot ten gevolge van brandstofverbruik te compenseren door te investeren in gecertificeerde compensatieprojecten, samen met de Climate Neutral Group;

Tenslotte vervult HeliCentre bij alle uitgevoerde vluchten ook de rol van opleider van nieuwe vliegers die – zodra zij voldoende ervaring hebben – doorstromen naar de zogenaamde “maatschappelijke vluchten” voor bijvoorbeeld politie, defensie, traumadiensten en windmolenparken op zee. Het mogen uitvoeren van elke helikoptervlucht in Nederland draagt daarom zeker haar steentje bij om op lange termijn de kwaliteit van de hulpverlening in Nederland op peil te houden en de transitie naar windenergie op zee te faciliteren.