Algemene Veiligheid

HeliCentre doet er alles aan om het helikoptervliegen zo veilig mogelijk te houden.  Hiervoor is het belangrijk dat er een aantal zaken in acht wordt genomen.  Op deze pagina kunt u lezen hoe u uw steentje kunt bijdragen aan deze veiligheid.

Benaderen van de helikopter

  • Loop nooit in de richting van een helikopter met draaiende rotor, tenzij uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen van de piloot of van iemand van het grondpersoneel.
  • Wacht altijd tot u een teken heeft gehad van de piloot of van het grondpersoneel.
  • Wanneer u een helikopter met draaiende rotor wilt benaderen (dit enkel en alleen na een teken), dient u de helikopter te benaderen schuin van voren.
  • Zorg dat u oogcontact met de piloot houdt tijdens het benaderen van de helikopter. Zie de tekening: begeeft u zich alleen in het groene gebied (dus nooit van achteren of van opzij)!

  • Zorg dat u altijd bij uitstappen richting de voorkant van de helikopter loopt. Nooit naar achteren of richting de zijkant van de helikopter.
  • Benader de helikopter altijd vanaf de lage kant van een eventuele helling.
  • Raak geen uitstekende delen van de helikopter aan, deze kunnen zeer heet zijn!
  • U dient losse kledingstukken, zoals mutsen, sjaals en ook brillen vast te houden wanneer de helikopter landt of opstijgt.

De landingsplaats

Wanneer een helikopter ergens landt, zal de piloot altijd kiezen voor de beste landingsplaats.  Dit zal een plaats zijn met voldoende ruimte. Zorg dat u deze ruimte in acht neemt en voldoende afstand (minimaal 25 meter) van de helikopter houdt.De plaats waar de helikopter zal landen, mag nooit gemarkeerd worden met afzetlint of pionnen.Zorg dat de landingsplaats en de ruimte daaromheen vrij is van rondslingerende materialen. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld tuinmeubulair, parasols, etc..Ook al regent het, steek nooit een paraplu op in de buurt van een helikopter.

Algemeen

Roken en open vuur in de nabijheid van een helikopter zijn ten strengste verboden.Een helikopter bevat 4 potentieel gevaarlijke onderdelen. Dit zijn:Hoofdrotor: de slecht zichtbare rotorbladen boven de helikopter kunnen als gevolg van aanzuigen, wegblazen of aanraking omstanders direct verwonden.Staartrotor: de nagenoeg onzichtbare rotor op de staart ken dezelfde gevaren als de hoofdrotor.Motoren: uitlaatgassen hebben een temperatuur van ± 600 graden Celsius. Afhankelijk van de landingsrichting en de windrichting zijn deze temperaturen duidelijk voelbaar in de nabije omgeving van de helikopter.Brandstof: de helikopter bevat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof.

Houdt u hier rekening mee wanneer u zich in de nabijheid van een helikopter bevindt.

Veiligheidsinstructie

HeliCentre organiseert met regelmaat rondvluchten.  Tijdens deze rondvluchten is de veiligheid van passagiers en omstanders uiterst belangrijk. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft HeliCentre een veiligheidsinstructie voor rondvluchten opgesteld.

Procedures

Om de vlucht veilig te laten geschieden zal de grondploeg van HeliCentre U behulpzaam zijn bij het in- en uitstappen. Ga nooit op eigen gelegenheid naar de helikopter, maar doe dit slechts onder begeleiding van het HeliCentre grondpersoneel.

In- en uitstappen

Aan een helikopter bevindt zich een aantal potentieel gevaarlijke onderdelen. Een daarvan is de staartrotor. Deze dient te allen tijde te worden gemeden! Dit doet U door de volgende instructies streng in acht te nemen; bij in- en uitstappen altijd de helikopter aan de voorzijde naderen dan wel verlaten, doe dit nooitachterlangs! Wilt U zo vriendelijk zijn om het onderstel niet te gebruiken als in- en uitstaphulp? De afbeelding hieronder toont een bovenaanzicht van de rondvlucht-helikopter. Daarin staat aangegeven in welke richting U de helikopter verlaat. Dit zijn de rood gekleurde pijlen. Het naderen gebeurt in tegengestelde richting.

Na het verlaten van de helikopter

Wanneer U de helikopter heeft verlaten, wordt U vriendelijk verzocht om op veilige afstand te blijven van de helikopter. Daarvoor is door het grondpersoneel een daarvoor geïmproviseerde locatie ingericht. Wij vragen U de bovengenoemde regels te respecteren en wensen U derhalve eenplezierige (rond)vlucht toe!