Gezondheid, veiligheid en milieu

Health, safety & Environment (HSE)

CONTINUE INZET

Binnen HeliCentre hebben we aandacht en zorgvuldigheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Wij zetten ons continu in om de manier van werken te verbeteren zodat schade en overlast van vliegoperaties zoveel mogelijk beperkt wordt. Verder werkt HeliCentre er aan om de bedrijfsvoering op een zo duurzaam mogelijk niveau te krijgen. Het management van HeliCentre ondersteunt alle betrokkenen om deze doelen te bereiken. Het bereiken van deze doelen doet HeliCentre door:

 • Leiderschap en helder gedefinieerde verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit op alle niveaus binnen de organisatie;
 • Vaststelling en evaluatie van doelen en doelstellingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit en het regelmatig meten en rapporteren van de geleverde prestaties.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

HeliCentre zal zorg dragen voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van alle passagiers, werknemers en anderen die kunnen worden beïnvloed door zijn activiteiten, niet alleen op de gebieden vliegveiligheid en de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen (risico’s gekoppeld aan operaties worden voortdurend geïdentificeerd, beoordeeld en gecontroleerd), maar ook in alle gebieden waar HeliCentre en haar medewerkers werken. Onze werkwijze is gericht op het voorkomen van ongevallen en letsels. HeliCentre zal risico’s zoveel mogelijk beperken door het opzetten van een effectief preventieprogramma waarbij de verantwoordelijkheden worden gedefinieerd van eenieder en waarbij alle kritische activiteiten worden gedefinieerd. Er is een dynamisch risico-management systeem opgezet, inclusief een actie- en preventieplan.

Bij ongevallen en incidenten zal er uitvoerig onderzoek en analyse uitgevoerd worden in samenwerking met externe partijen en toezichthouders. Dit om herhaling te voorkomen.

HeliCentre vereist een drugs- en alcoholvrije werkomgeving en zal daar strikt op handhaven.

MILIEUVERPLICHTINGEN

HeliCentre verbindt zich ertoe, continu te zoeken naar realistische, duurzame oplossingen in het HSE-beleid. Dit willen we te bereiken door:

 • Het voorkomen van verontreiniging van het milieu, daar waar mogelijk;
 • Zo geluidsarm mogelijk te vliegen (o.a. d.m.v. bewust kiezen van routes en vliegtechnieken);
 • Het optimaal en efficiënt inzetten van grondstoffen en energie om afval te beperken;
 • Het deelnemen aan recyclingprogramma’s, zoveel als mogelijk.

NALEVING REGELGEVING

HeliCentre zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, overheidsregels en voorschriften en controleert, naast de gebruikelijke wettelijke externe inspecties, zelf ook de naleving hierop door middel van periodieke controles en inspecties. HeliCentre zal zich tevens inzetten voor:

 • De selectie van bevoegde aannemers en leveranciers ter ondersteuning van de onderneming en de operaties;
 • Het uitvoeren van periodieke controles en beoordelingen om verbeteringen te identificeren die kunnen bijdrage aan de verbetering van onze HSE-systemen;
 • Het nastreven van de doelstelling om geen schade aan mens en dier toe te brengen;
 • Het openbaar verslag leggen over onze prestaties;
 • Het beheren van HSE-gerelateerde zaken als zijnde een kritische bedrijfsactiviteit;
 • Het bevorderen van een cultuur waarin alle medewerkers van HeliCentre deze toezeggingen delen.

De HSE-verplichtingen die wij aangaan zijn de richtlijnen waar we naar streven. Het voorziet ons van een richting in onze bedrijfsvoering. Al onze medewerkers alsmede onze passagiers en anderen dragen verantwoordelijkheden voor de handhaving van onze hoge normen van het HSE-beleid. Het beleid moet worden gebruikt als leidraad voor onze activiteiten. Ons HSE-beleid zal niet aangetast worden door andere zakelijke prioriteiten.

Wilt u meer informatie, of bent u op zoek naar referenties?

Neem vrijblijvend contact met ons op